AV-Teknik
Allt som behövs för att installera ett AV-system och integrera det i en lokal/miljö. Med systemets infrastruktur i form av kablar, uttag, signalhantering för att koppla samman systemets komponenter samt ansluta användarens enheter.

Allt som behövs för att montera och installera systemets hårdvara med fästen, stativ, rack och inredningsdetaljer.

Konferensprodukter för så väl tele -som videokonferens. Med både universella lösningar för USB BYOD men även fast installerade system för Microsoft Teams eller andra vanliga plattformar för distanskommunikation.