Bild
Bild och displayprodukter för att visa ditt innehåll. Både för kontorets skrivbord men även i mötesrum, konferens och utbildningslokaler. Produkter för digital skyltning med mjukvara för innehållshantering och schemaläggning av dina budskap på publika skärmar och LED väggar.

Kameror och kringprodukter för så väl videomöten, konferens, utbildning, inspelning och streaming.